Yönetim Danışmanlığı

Yönetim Danışmanlığı

Kat Maliklerinin kendi aralarından seçtiği Yöneticilerin bulunduğu Toplu Yapılarda Pdf Yönetim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. olarak 

  • Yönetim planın hazırlanması
  • İşletme bütçesinin hazırlanması
  • Sözleşme yönetimi
  • Aylık raporlama prosedür ve talimatnamelerin hazırlanması
  • Aidat tahakkuk ve tahsilatı
  • Faliyet raporunun oluşturulması
  • Genel kurul toplantılarının organizasyonu
  • İş sürekliliği için risklerin belirlenmesi ve alınacak önlemlerin raporlanması
  • Yaşam klavuzunun hazırlanması
  • Hukuki sürecin yürütülmesi