Yönetim Danışmanlığı

Yönetim Danışmanlığı

Kat Maliklerinin kendi aralarından seçtiği Yöneticilerin bulunduğu Toplu Yapılarda Pdf Yönetim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. olarak 

  • Yönetim planın hazırlanması

  • İşletme bütçesinin hazırlanması

  • Sözleşme yönetimi

  • Aylık raporlama prosedür ve talimatnamelerin hazırlanması

  • Aidat tahakkuk ve tahsilatı

  • Faliyet raporunun oluşturulması

  • Genel kurul toplantılarının organizasyonu

  • İş sürekliliği için risklerin belirlenmesi ve alınacak önlemlerin raporlanması

  • Ortak Yaşam Rehberinin hazırlanması

  • Hukuki sürecin yürütülmesi